NÄIN PERUSTAT OMAN KIMPPATYÖHUONEEN:

KOKOA HYVÄ JA MOTIVOITUNUT PORUKKA
Projektin onnistumisen kannalta kaikken olennaisin asia, on innostuneet, osaavat ja aikaansaavat tekijät, jotka tulevat keskenään toimeen ja osaavat tarttua työhön. Tiimin kokoamisessa kannattaa olla hiukan ronkeli: riidankylväjiä tai lusmuilijoita ei kannata ottaa kelkkaan, jos haluaa maaliin asti päästä.

SELVITTÄKÄÄ MITÄ ALUEELLANNE HALUTAAN
Tämän voi hoitaa järjestämällä kyselyillan vaikka paikalliseen kuppilaan tai käyttämällä some-kanavia. Jos haluaa osallistaa toimintaan koko kylän ja sen kaikenikäisen asukkaat, älkää tyytykö somesta saatuun palauteeseen vaan kyselkää ja jutelkaa ihmisten kanssa toreilla ja kasvotusten. Kannattaa ottaa yhteyttä paikallisiin yhdistyksiin ja tiedustella heidän tarpeitaan ja osallistumisen innokkuuttaan. Ydintiimi on hyvä pitää suhteellisen pienenä ja ketteränä, ettei asiat muutu vaikeiksi ja organisaatio tule niin raskaaksi, että se tuhkahduttaa tekemisen ilon.

1. KYSYKÄÄ VAPAISTA TILOISTA
 • Kunta on luonteva yhtestyökumppani tähän. Tiloja saattaa löytyä myös yksityisiltä ja yritysten kautta. Hukkatilaa tuntuu löytyvän joka kylältä ja kaupungeista, ja niiden elävöittämiseen Koko Kylän Työhuone-konsepti on aivan omiaan! Tehkää ensin kunnon esittelyteksti ja presentaatio ideastanne, sen avulla yhteistyön solmiminen on helpompaa.

  2. INNOSTUKAA VIELÄ ENEMMÄN JA TEHKÄÄ KUNNON SUUNNITELMA
 • Kannattaa ottaa ilo irti suunnitteluvaiheesta ja tehdä sitä kaikki yhdessä. Muistakaa herkut ja hyvä kahvi kokouksissa, ettei tekeminen mene liian vakavaksi ja innostus pysyy elossa. Suunnitelmassa kannattaa ottaa kaikki mahdollinen huomioon ja osallistaa siihen myös myöhemmin yhteistyötahot. Toimintasuunnitelma on hyvä olla realistinen ja selkeä, myöhemmin on helppo testata ja toteuttaa uusia toimintaideoita, kun pohjatyö on hyvin tehty. Avain asemassa on toimiva ja innostunut tiimi ja yhteinen selkeä tavoite.

  3. ETSIKÄÄ HYVÄT JA LUONTEVAT YHEISTYÖTAHOT JA PUHUKAA NE YMPÄRI
 • Pohtikaa, ketkä teistä ovat parhaita puhemiehiä ja sopikaa tapaamiset kaikkien haaveilemienne yhteistyökumppanien kanssa. Jokaisesta tapaamisesta kannattaa tehdä memo ja laittaa se koko porukalle jakoon - niistä saa aina tiedonjyviä ja uusia ajatuksia. Valmistautuminen on A ja O tässäkin. Jokaiseen tapaamiseen kannattaa lähteä hyvä materiaali mukana ja yhteistyökumppanin perustiedot selvitettynä. Tässä muutamia ideoita yhteistyötahoiksi:
 • kunnat ja kaupungit, paikalliset yhditykset, järjestöt, kansalaisopistot, muut koulutustahot, sivistystoimi, päiväkodit ja koulut, yritykset ja yrittäjä yhdistykset jne.

  4. PERUSTAKAA YHDISTYS TAI OSUUSKUNTA
 • Voitte toki keksiä jonkun muuntin toiminnan pohjan, mutta yhditys on tähän melko toimiva ja testattu väline.
 • Tähän saa neuvontaa mm. Patentti ja rekiserihallituksesta. / prh.fi/yhdityksen perustaminen

  5. SELVITTÄKÄÄ RAHOITUSMAHDOLLISUUDET
 • Kun teillä alkaa olla raamit olemassa ja yhteistyökumppanit hahmoteltuna, on aika miettiä pitkän tähtäimen rahoituksen järjestämistä. Siinä voi olla apuna esim. kunnan elinkeinoasiamies tai vastaava taho. Rahoituksen suunnittelu on haastavin osa koko projektia, jos haluatte taata toiminnan jatkumisen ja onnistumisen. Yksityinen rahoituskin on mahdollista, jos niin mahtava tuuri osuu kohdalle, että löytyy joku reilulla systeemillä rahoituksesta innostunut mesenaatti. Joukkorahoitusvaihtoehto voi olla uusi ja hieno rahoitusmahdollisuus, varsinkin isommilla paikkakunnilla. Siitä on lisää tietoa mm. Mesenaatti.me sivuilla. Kannattaa varautua suureen työmäärään rahoituksen parissa, tuli se sitten mitä kautta hyvänsä. Tärkeää on alusta asti myös se, että oma kirjanpitonne ja raha-asioden hoitaminen on hyvin tehty ja osaavissa käsissä.

  6. MUISTAKAA PITÄÄ VÄLILLÄ MYÖS HAUSKAA JA JUHLIA KAIKKIA ONNISTUMISIA
 • Onnistumiseksi kannattaa laskea kaikki pienetkin onnenpotkut ja epäonnistumisten suhteen olla avoimia ja armollisia, ja unohtaa ne pian. Paitsi tiestysti sen, mitä niitä on opittu! Avoimmuus on avain asemassa, kun tehdään porukalla työtä.
 • Yhteiset elokuvaillat, ruoan kokkaaminen ja syöminen ja illanistujaiset sekä retket ovat hyvä tapa pitää yhteishenkeä yllä.

  7. KANNATTAA TEHDÄ POHJATYÖT KUNNOLLA
 • Kannattaa selvittää, onko paikkakunnallasi tarjolla tähän projektiin osaavaa apua kunnan, kaupungin tai esim. jonkun yrityksen kautta. Monet järjestöt, liitot ja instanssit tarjoavat opastustaan myös. Meiltä voitte halutessasi saada korvausta vastaan apua oman työhuoneenne perustamiseen myös.
 • Tiedustelut: savionmari@gmail.com

  8. YHDISTYS TAI YHTEISTYÖTAHO VOI PALKATA HARJOITTELIJAN TAI TYÖKOKEILIJAN!
 • Koko Kylän työhuoneella emännän ja isännän roolissa, eli päivittäisen aukiolon mahdollistajana ja toiminnan pyörittäjänä toimineet henkilöt ovat olleet työkokeilussa tai työllistämisetuella palkkatuina.
 • Palkkaajana voi olla itse yhditys tai yhteistyötaho. Tärkeää on se, että taustatiimi on tiiviisti läsnä toiminnan kaikissa osissa ja opastaa, innostaa ja auttaa arkipyörittämistä hoitavaa emäntää. Työhuonetoiminnan pyörittäminen on osoittatunut mahtavaksi keinoksi työnhakijan työelämätaitojen kasvattamisessa!

  Meidän työharjoittelijamme Olga Tihonova ja Marina Bosas saivat vakituiset työpaikat heti harjoittelukautensa päätyttyä ja he olivat todella tyytyväisiä saamaansa oppiin ja kokemukseen työhuoneella. Laku haluaa kiittää kaikkia, jotka ovat työllään olleet tekemässä Koko Kylän Työhuoneesta sitä innostuksen, tekemisen ja osaamisen voimalaa, joka se nyt on!

  ONNEA MATKAAN JA INTOA TEKEMISEEN!

  Vaikka kaikkia kannattaa kuunnella ja toiminta pitää avoimena, on kuitenkin tärkeää, että tiimin yhteinen fokus ja tavoite säilyy, vaikkakin se voi elää ja kehittyä ajan kuluessa. On myös hyvä tottua ryhmätyöskentelyn perusasioihin; aina eivät asiat mene sujuvasti ja edes kovin hyvin, mutta sovun säilyttäminen ja muiden kannustaminen auttaa kaikissa tilanteissa. Neuvoa kannattaa kysyä, mutta tiimin yhteiselle idealle ja haavelle pysyä uskollisena. Jos teillä on hyvä tahto ja sitä on riittävästi, pääsee sillä läpi vaikka harmaan kiven. No ainakin läpi ongelmien, haasteiden ja pienten riitojen. Toivotamme onnea matkaan ja innostusta ja tarmoa tekemiseen!

  Lapinjärven Kultturiyhdityksen väki